مقدمات تولید

با شروع فصل تولید و تغییر در جیره غذایی شترمرغ های مولد نر و ماده در اوایل اسفندماه هر سال تولید تخم شروع می شود. معمولا در ابتدای فصل تولید تا تاثیر پذیری پرنده های ماده در فرآیند جفت گیری تخم های اولیه فاقد نطفه بوده و برای مصارف خوراکی به بازار عرضه می گردند.

پس از طی مدت زمان مشخصی ( بر اساس جیره و آمادگی شترمرغ های نر برای جفت گیری ) تخم ها آماده انتقال به فرآیند جوجه کشی می باشند.هر روز قبل از غروب آفتاب ( عصر )  بر اساس نوبت تخم گذاری در هر پن عملیات مانیتورینگ انجام پذیرفته و همزمان توسط نیروی مربوطه تخم ها را جمع آوری می نماید. این تخم ها همگی در شانه مخصوص قرار گرفته و با دقت فراوان بعد از فرآیند میکروب زدایی ( ضد عفونی کردن ) به سردخانه انتقال داده می شوند.

به جهت ایجاد یک نظم مشخص در بچ های انجام گرفته تخم ها هر چند روز یک بار طبق آمار دریافتی از واحد جوجه کشی از سرد خانه طبق یک شماره خاص انتقال داده شده و بارگذاری  می گردد.

Comments are closed.